De trechterbeker

Het waren jagers die het huidige Friesland rond 11000 v Chr voor het eerst bevolkten. Het landschap was nog een koude en kale toendra. Aan het eind van de ijstijd (8000 v Chr) veranderde het klimaat en konden er bomen groeien. Langzamerhand kon de mens er meer verblijven en dan ging het om rondtrekkende jagers.

Vanaf 3400 v Chr begonnen boeren zich te vestigen, zij konden koeien houden, huizen van houten palen, leem en riet op het dak, maken. Gemiddeld werd men 35/40 jaar oud en de lengte van de gemiddelde eerste Friezen was 1,65 m. Van deze eerste bewoners is aardewerk gevonden in terpen en hunebedden; bekers met de vorm van een trechter. De eerste beschaving in Friesland (en tevens Duitsland, Denemarken en zuid Skandinavië) wordt derhalve de Trechterbekercultuur genoemd.

De vorm van de trechterbeker: de bol verwijst naar de levengevende baarmoeder, de kegel (driehoek) naar de ‘schaam’driehoek, eveneens het vrouwelijke, levengevende. De decoratie heeft ook alles te maken met vruchtbaarheid: de verticale strepen op de bol symboliseren de voren op het land; de ronde vormen op de schouder van de beker het zaad en de driehoekgolven verbeelden het water; alles nodig voor een goede groei en oogst..
bron De Trechterbeker oorsprong en symboliek Veronica Veen 2012.

Diverse trechterbekers gemaakt bij pottenbakkerij Grun
Trechterbeker zelf maken kom naar pottenbakkerij grun